Vergi Hukuku | Kırbaç Hukuk Bürosu
UZMANLIK ALANLARI
Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir) hukuku , harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir

Bütün amme alacakların da ki ihtilaflar hukuka uygun yolların hepsi tüketilerek hak kaybını engelleme odaklı çalışılır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ