İflas Hukuku | Kırbaç Hukuk Bürosu
UZMANLIK ALANLARI
İflas Hukuku

İcra hukukunda borçlunun bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını borçlunun malvarlığından tahsil etmeye çalışırlar. Oysa iflâs hukukunda, tüm alacaklıların, borçlunun malvarlığından tatmin edilmesi ilkesi benimsenmiştir. Başka bir ifade ile borçlunun haczi kabil malvarlığının tamamı, takip yapmış olsun olmasın tüm alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis edilir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ