İcra Hukuku | Kırbaç Hukuk Bürosu
UZMANLIK ALANLARI
İcra Hukuku

İcra hukuku alanında her türlü uyuşmazlık için vekalet ve danışmanlık hizmeti, başlatılabilecek takip türlerinin (ilamlı, ilamsız, kambiyo senedi, rehinli para alacağı vd.) ve başlatılan takiplere her türlü muhalefet yolları (menfii tespit, itirazın kaldırılması, itirazın iptali vd.) için gerekli bütün aşamalar müvekkilimiz ile şeffaf bir şekilde yürütülür.

UZMANLIK ALANLARIMIZ